آموزش عملی کادربندی در عکاسی

یکشنبه 27 مردادماه 98

آموزش عملی کادربندی در عکاسی

آموزش عملی کادربندی در عکاسی 532 745 کانون عکس اصفهان

عکس خوب آمیزه اى از تکنیک خوب و ترکیب بندى محکم است.
کارگاه عکاسى شهرى این هفته سعى دارد تا مطالبى کاربردى در مورد کادربندى و ترکیب بندى را در قالب کار عملى با همراهی بنفشه پیش‌خوان ارائه دهد.

کارگاه عکاسی شهری این هفته باموضوع
آموزش عملی کادر بندی در عکاسی
یکشنبه ۲۷ مردادماه ۹۸ ساعت ۱۸
در میدان جلفا برگزار میگردد.

ظرفیت محدود و ثبت نام الزامیست.
جهت ثبت نام از طریق پیام کوتاه،نام و نام خانوادگى کامل(شناسنامه اى)و کد ملى وشماره عضویت را به شماره ٠٩١٣۶٨۵٣٣٩٢ ارسال فرمایید ویا ازطریق تلگرام به آیدى @mkarami1397 اعلام نمایید.