بازدید از آرامستان ارامنه

بازدید از آرامستان ارامنه

بازدید از آرامستان ارامنه 1080 1512 کانون عکس اصفهان

کارگروه عکاسی شهری کانون عکس اصفهان بازدید از آرامستان ارامنه در برنامه خود خواهد داشت.

برنامه عکاسی شهری این هفته؛
روز چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱
ساعت ١٠ صبح خواهد بود.
محل تجمع : بلوار شهدای صفه، ورودی آرامستان
ثبت نام در این برنامه الزامی است.
جهت ثبت نام، نام و نام خانوادگی، کد ملی و کد عضویت را از طریق پیام کوتاه به شماره ٠٩١٣٣٠٠٠٨٧٣
ارسال فرمایید و یا از طریق واتساپ اعلام نمایید.

@Isfahanphotoclub