بازدید و عکاسی در خمینی شهر

جمعه 4 بهمن ساعت 10 صبح

بازدید و عکاسی در خمینی شهر

بازدید و عکاسی در خمینی شهر 532 745 کانون عکس اصفهان

کارگروه عکاسی شهری کانون عکس اصفهان در دوازدهمین جلسه خود در دوره یازدهم بازدید و عکاسی در خمینی شهر را در برنامه خود خواهد داشت.

برنامه عکاسی شهری این هفته
روز جمعه ۴ بهمن ماه۹۸
ساعت ۱۰ صبح خواهد بود.
محل تجمع : خمینی شهر، جنب سینما فرهنگ
رفت و آمد با وسیله شخصی خواهد بود.

ثبت نام الزامی است.
جهت ثبت نام ،نام و نام خانوادگی، کد ملی و کد عضویت را از طریق پیام کوتاه به شماره ۰۹۱۶۱۱۳۰۱۲۰ ارسال فرمایید و یا از طریق آیدی تلگرام @barzin_azar اعلام نمایید.

@isfahanphotoclub