بررسی تکنیک های ساخت فتومونتاژ با حضورمهران چست ساز

سه شنبه 3 دی ماه 98 ساعت 16 الی 18:30

بررسی تکنیک های ساخت فتومونتاژ با حضورمهران چست ساز

بررسی تکنیک های ساخت فتومونتاژ با حضورمهران چست ساز 532 745 کانون عکس اصفهان

در آغازین روزهای زمستان، کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان در روایت سوم از فصل دوم یازدهمین دوره خود به موضوع بررسی تکنیک های ساخت فتومونتاژ با حضور مهران چیت‌ساز می‌پردازد.

در این جلسه به این موضوع پرداخته خواهد شد که:
جهان در عصر جدید و همزمان با تولد دنیای دیجیتال و ورود آن به عرصه هنر ، نظاره گر تغییرات عمده ای در شیوه ، ساختار و پیاده سازی یک اثر هنری بوده است .
فتومونتاژ نیز از زمان پیدایش تاکنون از این تغییرات مستثنا نبوده و همواره از جدیدترین امکانات دنیای دیجیتال بهره جسته است.
در این جلسه به اصول پیاده سازی و بررسی بروز ترین تکنیک های ساخت فتومونتاژ پرداخته خواهد شد.

بررسی تکنیک های ساخت فتومونتاژ با حضور مهران چیت‌ساز
سه شنبه۳دی ماه ساعت ۱۶ الی ۱۸:۳۰
در نگارستان امام خمینی (ره) واقع در میدان فیض برگزار خواهد شد.

برای ثبت نام عدد ۱ را به را به شماره
۰۹۱۳۴۲۴۴۹۴۵
و یا به آیدی تلگرام
‏@isfphotoclub ارسال نمایید.
ثبت نام در این برنامه الزامى مى باشد.
مهلت ثبت نام تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه

لازم به ذکر است درپایان هر فصل به افرادی که تمامی جلسات آن فصل را شرکت کنند، گواهی حضور از طرف انجمن سینمای جوانان اصفهان اهدا خواهد شد.