“تکنیک نوردهی پرتره، در مکان‌های خارجی”

“تکنیک نوردهی پرتره، در مکان‌های خارجی”

“تکنیک نوردهی پرتره، در مکان‌های خارجی” 532 745 کانون عکس اصفهان

نشست آنلاین “تکنیک نوردهی پرتره، در مکان‌های خارجی” از سلسله برنامه‌های آموزشی کارگروه عکاسی شهری در دوره دوازدهم کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان با حضور “حمیدرضا صیادی” در فضای ادوبی کانکت برگزار خواهد شد.

چکیده‌ی آموزش:

نور بر احساس ما از آنچه می‌بینیم ، تاثیر می‌گذارد و عکاسی بدون آن وجود نخواهد داشت.
می‌تواند آشکار یا پنهان سازد ، زیبا را زشت و زشت را زیبا جلوه دهد.
برای آنکه موضوع بهتر دیده شود ، عکاس پس از بررسی موقعیتِ موضوع نسبت به منبع نور از تکنیک مناسب بهره می‌گیرد.
این تکنیک نیاز به شناخت نوع نور (سخت/نرم) و مکان (داخلی/خارجی) آن دارد.
در عکاسی از مدل زنده ، نیازمند تکنیک در نوردهی می‌باشیم.
تجهیزات مورد نیاز و چگونگی به کارگیری آنها در تکنیک نوردهی پرتره خارج از استودیو ، معرفی می‌گردد.

زمان برگزاری: جمعه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
ساعت ۱۷ تا ۱۹
.
هزینه ثبت‌نام برای اعضای کانون عکس اصفهان رایگان است.