خوانش به نوشتار

خوانش به نوشتار

خوانش به نوشتار 532 745 کانون عکس اصفهان

کارگاه آنلاین “خوانش به نوشتار” در سه جلسه، از سلسله برنامه‌های کارگروه آموزش دوره دوازدهم کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان با حضور “هوفر حقیقی” در فضای ادوبی کانکت برگزار خواهد شد.

در دو بخش
🔹نظری
بازشناسی حدود معنایی برخی واژگان و اصطلاحات نظری عکاسی:
سوژه، ابژه، ذهنیت، عینیت، حضور، غیاب، بازنمایی، سَلب، ایجاب، تقلیل، تحریف، استعلا، مجموعه، جزء، کل، فضا، زمان، مکان، معاصریت، امکان، نماد، استعاره، رویکردها، ژانرها، جریان‌ها، مکاتب، قالب‌ها و…
🔸عملی
خوانش مشارکتی عکس‌ها و مجموعه عکس‌ها و شناسایی محدوده‌های دایره معنایی، از طریق استخراج واژگان و چند تمرین برای نوشتن.
پروپوزال، بیانیه، عنوان، زیرنویس
🗓جلسه اول: سه‌شنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۰
🗓جلسه دوم: سه‌شنبه ۱ تیر ماه ۱۴۰۰
🗓جلسه سوم: سه‌شنبه ۸ تیر ماه ۱۴۰۰
ساعت ۱۹ الی ۲۲
برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام عدد ۱ را به شماره‌ی ۰۹۱۳۴۲۴۴۹۴۵ ارسال نمایید.
به تمامی شرکت کنندگان گواهی حضور اهدا خواهد شد.