«دوازدهمین نمایشگاه سالانه کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان»

«دوازدهمین نمایشگاه سالانه کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان»

«دوازدهمین نمایشگاه سالانه کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان» 4501 4505 کانون عکس اصفهان

«دوازدهمین نمایشگاه سالانه کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان» با همکاری «دبیرخانه فرهنگی زاینده رود» شنبه بیستم خرداد ماه، ساعت ۱۶ در «گالری اکنون» اصفهان، افتتاح می‌شود.

با آثاری از :

فراز آهنین
زهرا اخوان صراف
صفورا اصغری
ملیحه امینی
علی پیشگاهی
فاطمه پیش خوان
اعظم حیدری
مریم دهقانی
فاطمه روحانی
علیرضا زاغیان
حسام سپهری
محبوبه سیفی
احمد رضا طاهری
مهدی علیزاده
حامد عنایت
هادی فتاحی
حمید رضا قربانی
مهسا کافیان
امیر کریمی
رضا گازر
محمد مشاوری
مهرا مهندس نیا

لازم به ذکر است، داوری بخش عکس دوازدهمین نمایشگاه سالانه توسط داوران محترم، مهدی وثوق نیا، کریم متقی و زانیار بلوری انجام پذیرفته است.

«دوازدهمین نمایشگاه سالانه کانون عکس اصفهان»

افتتاحیه: شنبه ۲۰ خرداد مــاه ١۴٠۲
ادامـه تا ۲۵ خرداد مـاه ١۴٠۲
ساعات‌ بازدیـد: ۱۶ تا ۲۰
اصفهان، خیابان مارنان، پلاک ۱۵۳، گالری اکنون

@isfahanphotoclub