زبان زمین ۲

زبان زمین ۲

زبان زمین ۲ 532 745 کانون عکس اصفهان

کارگروه عکاسی شهری کانون عکس اصفهان در دهمین جلسه خود در دوره یازدهم عکاسی از تخت فولاد را با عنوان زبان زمین ۲ در برنامه خود خواهد داشت.

برنامه عکاسی شهری این هفته
روز پنج شنبه۱۰دی ماه۹۸
ساعت ۱۰ صبح خواهد بود.
محل تجمع : بقعه بابا رکن‌الدین

ثبت نام الزامی است.
جهت ثبت نام ،نام و نام خانوادگی، کد ملی و کد عضویت را از طریق پیام کوتاه به شماره ۰۹۱۶۱۱۳۰۱۲۰ ارسال فرمایید و یا از طریق آیدی تلگرام @barzin_azar اعلام نمایید.