عباس عطار درگذشت

عباس عطار درگذشت

عباس عطار درگذشت کانون عکس اصفهان

خدانگهدار عالیجناب شات های تاریخی

 

حامد قصری/گروه تحریریه کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان:

یک عکس مربوط به ۶۴سال پیش نشان می دهد که نوجوانی ده ساله  دوربینی بدست دارد.و با جدیت تمام به لنز روبه رویش چشم دوخته است.نوجوانی که سال ها بعد آقای شماره یک عکاسی دنیا شد و مدیر دوره ای مگنوم لقب گرفت.

به زحمت ۱۴ساله می شد که عکس های استقلال الجزایر را گرفت عکس هایی که برایش شهرت و اعتبار جهانی آورد.همه او را عباس عکاس می شناختند با آن چهره ای عبوس اما قلبی مهربان.

قلبی که سیطره عکاسیش را به جنگ ها و بحران هایی از خاورمیانه تا آفریقا  و حتی تا مکزیک رساند.امشب اما عباس عطار تاب سرطان را نیاورد و در لحظه آخر به عکس ده سالگی همراه با دوربین و سه برادر و پدر و مادرش چشم دوخت.می گویند وقتی یک هنرمند  می میرد جهان از حرکت می ایستد.امشب جهان به احترام عباس عکاس ایستاد.