عکاسی از بازار نیم آورد

عکاسی از بازار نیم آورد

عکاسی از بازار نیم آورد 532 745 کانون عکس اصفهان

کارگروه عکاسی شهری کانون عکس اصفهان در نهمین جلسه خود در دوره یازدهم عکاسی از بازار نیم آورد را در برنامه خود خواهد داشت.

برنامه عکاسی شهری این هفته
روز جمعه۶دی ماه۹۸
ساعت ۱۰ صبح خواهد بود.
محل تجمع : خیابان عبدالرزاق، ورودی بازار نیم آورد

ثبت نام الزامی است.
جهت ثبت نام ،نام و نام خانوادگی، کد ملی و کد عضویت را از طریق پیام کوتاه به شماره ۰۹۱۶۱۱۳۰۱۲۰ ارسال فرمایید و یا از طریق آیدی تلگرام @barzin_azar اعلام نمایید.