عکاسی از تئاتر باران ساز

عکاسی از تئاتر باران ساز

عکاسی از تئاتر باران ساز 532 745 کانون عکس اصفهان
‘کارگروه عکاسی تئاتر و سینما’ دوره دوازدهم کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان برگزار می‌کند:
” عکاسی از تئاتر باران ساز”
مکان برگزاری: خیابان استانداری، گذر سعدی، عمارت تاریخی سعدی، تماشاخانه ماه
ساعت ۱۸:۳۰
زمان: شنبه، ششم آذرماه
جهت ثبت‌نام، شماره عضویت و نام و نام خانوادگی خود را به آدرس زیر در تلگرام ارسال نمایید:
@mahsa_etd
در طول برنامه رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک الزامی است.
تمدید عضویت جهت شرکت در این برنامه الزامیست.