عکاسی از مراسم نخودچی بریزی و آثار تاریخی خمینی شهر

عکاسی از مراسم نخودچی بریزی و آثار تاریخی خمینی شهر

عکاسی از مراسم نخودچی بریزی و آثار تاریخی خمینی شهر 532 745 کانون عکس اصفهان

کارگروه عکاسی شهری کانون عکس اصفهان در ششمین جلسه خود در دوره یازدهم با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری خمینی شهر، عکاسی از مراسم ثبت ملی نخودچی بریزی و آثار تاریخی خمینی شهر را در برنامه خود خواهد داشت.

برنامه عکاسی شهری این هفته
روز پنج شنبه۲۳آبان ماه۹۸
ساعت ۱۳ خواهد بود.
محل تجمع و حرکت با اتوبوس: روبروی پایانه صفه خواهد بود.

ثبت نام الزامی است.
جهت ثبت نام ،نام و نام خانوادگی، کد ملی و کد عضویت را از طریق پیام کوتاه به شماره ۰۹۱۶۱۱۳۰۱۲۰ ارسال فرمایید و یا از طریق آیدی تلگرام @barzin_azar اعلام نمایید.