عکاسی از نمایش آواز سر دادن قلندر شیدا

عکاسی از نمایش آواز سر دادن قلندر شیدا

عکاسی از نمایش آواز سر دادن قلندر شیدا 532 745 کانون عکس اصفهان

نمایش آواز سر دادن قلندر شیدا به نویسندگی و کارگردانی حبیب نریمانی از ۱۸ مهرماه تا ۳ آبان ماه به روی صحنه ی سالن حوزه هنری واقع در گذر سعدی در خیابان استانداری میرود. کارگروه عکاسی تئاتر فرصت عکاسی از نمایش را برای روزیکشنبه ۲۸مهرماه ساعت ۱۹:۱۵
فراهم کرده است.

ظرفیت محدود و ثبت نام الزامی است.
زمان شروع ثبت نام: ساعت ۲۱روز شنبه۲۷مهرماه
برای ثبت نام، نام و نام خانوادگی و شماره عضویت خود به
شماره۰۹۱۳۷۸۹۴۴۷۰ و یا به تلگرام @mah_sa91 ارسال نمایید.