عکاسی از نمایش پیک نیک در میدان جنگ

چهارشنبه 2 شهریورماه ساعت 20:15

عکاسی از نمایش پیک نیک در میدان جنگ

عکاسی از نمایش پیک نیک در میدان جنگ 532 745 کانون عکس اصفهان

نمایش پیک نیک در میدان جنگ به نویسندگی منوچهر اکبرلو و کاگردانی آوا حدی تا ۷ شهریورماه به روی صحنه ی سالن حوزه هنری واقع در گذر سعدی در خیابان استانداری میرود. کارگروه عکاسی تئاتر فرصت عکاسی از نمایش را برای روز

چهارشنبه ۲ شهریورماه ۹۸ ساعت ۲۰:۱۵
فراهم کرده است.

ظرفیت محدو و ثبت نام الزامی است.
برای ثبت نام نام، نام و نام خانوادگی،‌کد ملی و شماره عضویت خود را به ۰۹۳۷۹۱۶۴۷۴۶ و یا تلگرام Alii_photo@ ارسال نمایید