عکاسی “حیات تا ممات” در صفه

عکاسی “حیات تا ممات” در صفه

عکاسی “حیات تا ممات” در صفه کانون عکس اصفهان

کارگاه این هفته عکاسى شهرى کانون عکس اصفهان در راستاى جشنواره حیات تا ممات و براى آشنایى با اهداف و محورهاى این جشنواره در کوه صفه اصفهان برگزار شد.در این کارگاه که از ساعت١٠صبح جمعه ١٧ فروردین ماه ٩٧ در ورودى دو شیر کوه صفه شروع شد،در ابتدا آقاى صدرى از طرف شرکت توسعه مجتمع هاى سیاحتى،فرهنگى و ورزشى سپاهان در مورد اهداف این شرکت براى برگزارى این جشنواره ومحورهاى آن صحبت کردند واعضا را براى پذیرایى به سمت تله کابین صفه راهنمایى کردند.در حین پذیرایى و در حین بازدید از صفه آقاى غربى وآقاى کیان ارثى به آموزش عملى نورسنجى در عکاسى پرداختند وبه سوالات اعضا پاسخ گفتند.اعضا به صورت رایگان از تله کابین صفه استفاده کردند وتوانستند از جاذبه هاى آنجا عکاسى کنند.این کارگاه عکاسى با حضور ۴٧نفر از اعضاى کانون در ساعت ٢بعدازظهر به پایان رسید.


photo_۲۰۱۸-۰۴-۰۸_۱۰-۱۴-۵۴photo_۲۰۱۸-۰۴-۰۸_۱۰-۱۵-۰۴photo_۲۰۱۸-۰۴-۰۸_۱۰-۱۵-۰۹photo_۲۰۱۸-۰۴-۰۸_۱۰-۱۵-۲۳photo_۲۰۱۸-۰۴-۰۸_۱۰-۱۶-۰۱photo_۲۰۱۸-۰۴-۰۸_۱۰-۱۶-۳۷photo_۲۰۱۸-۰۴-۰۸_۱۰-۱۶-۴۶photo_۲۰۱۸-۰۴-۰۸_۱۰-۱۶-۵۵