عکاسی خیابانی در جلفا

پنج شنبه 18 مردادماه ساعت 10 صبح

عکاسی خیابانی در جلفا

عکاسی خیابانی در جلفا 532 745 کانون عکس اصفهان

کارگاه عکاسی شهری این هفته باموضوع
عکاسی خیابانی
پنج شنبه ۱۸ مهرماه ۹۸ ساعت ۱۰صبح
در میدان جلفا برگزار میگردد.

ظرفیت محدود و ثبت نام الزامیست.
جهت ثبـت نام از طریق پیام کوتاه،نام و نام خانوادگݡى کامل(شناسنامه)
کد ملى وشماره عضویت را به شماره ۰۹۱۳۳۶۴۸۰۵۷ ارسال فرمایید
و یا از طریق تلگݡرام به آیدىm_akhtardanesh@ اعلام نمایید