عکاسی معماری از مسجد حکیم تا میدان نقش جهان

عکاسی معماری از مسجد حکیم تا میدان نقش جهان

عکاسی معماری از مسجد حکیم تا میدان نقش جهان کانون عکس اصفهان

گروه تحریریه سایت کانون عکس انجمن سینمای جوانان  اصفهان:

کارگاه این هفته عکاسى شهرى کانون عکس اصفهان با عنوان عکاسى معمارى در تاریخ۱۹/١١/۹۶ و راس ساعت ۴ بعدازظهر در مسجد حکیم اصفهان برگزار شد. در این کارگاه ١٧ نفر از اعضای کانون  توانستند عکس هاى معمارى را در فضایى تاریخى وقدیمى تجربه کنند وبا عکاسى معمارى آشنا شوند. بعد از کسب تجربه عکاسی معماری در مسجد حکیم حاضرین از طریق بازار به سمت میدان نقش جهان حرکت کردند ودر مسیر خود از معمارى بازار دیدن و عکاسی  کردند. این کارگاه راس ساعت ٧شب به پایان رسید.

[vc_gallery type=”image_grid” images=”352509,352510,352511,352512,352513,352514,352515,352516″ img_size=”200×200″ column_number=”4″ grayscale=”no” hover_icon=”none” images_space=”gallery_without_space”]