عکاسی معماری داخلی

عکاسی معماری داخلی

عکاسی معماری داخلی 532 745 کانون عکس اصفهان

برنامه‌ی این هفته‌ی کارگروه عکاسی شهری با رویکرد آموزشی و با موضوع عکاسی معماری داخلی به صورت عملی همراه ارائه مطالب مهم و کاربردی، برگزار می‌گردد:
عکاسی معماری داخلی
مجموعه هفت داستان
پنج‌شنبه ۹ بهمن ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۱ صبح
ظرفیت محدود و تنها ثبت‌نام کنندگان مجاز به شرکت در برنامه می‌باشند. استفاده از ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی الزامی است.
جهت ثبت‌نام، عدد ۱ را از طریق پیام کوتاه به شماره‌ی ۰۹۱۳۴۲۴۴۹۴۵ ارسال کنید.

@isfahanphotoclub