مجمع عمومی و یازدهمین انتخابات سالیانه کانون عکس اصفهان

مجمع عمومی و یازدهمین انتخابات سالیانه کانون عکس اصفهان

مجمع عمومی و یازدهمین انتخابات سالیانه کانون عکس اصفهان 527 745 کانون عکس اصفهان

دعوت به شرکت در انتخابات سالیانه کانون عکس اصفهان
طبق اساسنامه چهارشنبه ۲۷ شهریور ماه ۹۸ مجمع عمومی و یازدهمین انتخابات سالیانه کانون عکس انجمن سینمای جوانان برگزار می‌شود. در این جلسه که از ساعت ۱۶ در نگارستان امام خمینی(ره) برگزار می‌شود ابتدا عملکرد دوره‌ای که گذشت بررسی می شود و در ادامه جلسه یازدهمین انتخابات سالیانه کانون عکس اصفهان برگزار خواهد شد.

در انتخابات کانون عکس که هرسال در نیمه دوم شهریورماه برگزار می‌شود، ترکیب ۵ نفر اصلی و ۲ نفر علی‌البدل هیئت‌مدیره به همراه بازرس کانون انتخاب می‌شود. هیئت‌مدیره و بازرس با رأی اعضای اصلی و تمدید کرده و برای یک دوره یک‌ساله برگزیده می‌شوند.

بدیهی است که انجام انتخابات، حس شرکت مستقیم اعضا را در تصمیم‌گیری‌های کلی و جزئی در کانون افزایش می‌دهد. از طرف دیگر افراد منتخب، با تکیه به رأی اعضا با نیرو و انرژی بیشتری به انجام وظایف محوله می‌پردازند.

لازم به توضیح است که منتخبین به صورت رسمی کار خود را از اول مهرماه سال جاری آغاز می کنند.
منتظر حضور همیشگی و مؤثرتان هستیم.