معرفی سرپرستان دوره‌ی دوازدهم کانون عکس

معرفی سرپرستان دوره‌ی دوازدهم کانون عکس

معرفی سرپرستان دوره‌ی دوازدهم کانون عکس 532 745 کانون عکس اصفهان

اسامی سرپرستان کارگروه‌های کانون عکس در دوره‌ی دوازدهم ۱۴۰۰_۱۳۹۹

براساس اساسنامه کانون عکس اصفهان مدیریت اجرایی هر دوره با تصمیم هیئت مدیره به چند بخش تقسیم می‌شود. این بخش‌ها توسط کارگروه‌ها مدیریت می‌شوند.
با توجه به خط مشی سالانه‌ی کانون ،کارگروه‌های آموزش، عضویت و مهندسی آمار، کودک و نوجوان، رسانه، گرافیک، کمیته فنی، تحریریه، عکاسی شهری، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها و عکاسی تئاتر و سینما در دوره‌ی دوازدهم وظیفه‌ی مدیریت روند اجرایی را خواهند داشت.

سرپرستان کارگروه‌های کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان در این دوره‌ بشرح زیر می باشد؛

کارگروه آموزش: محمد آذربرزین

azarbarzin1978@gmail.com
کارگروه عضویت و مهندسی آمار | کارگروه کودک و نوجوان: مریم فرخیان
Maryamfa30@gmail.com

کارگروه رسانه: سید احمدرضا طاهری
Seyyed.art@gmail.com

کارگروه گرافیک: سالار نادرپور
Salarartg@gmail.com

کمیته فنی: مهدی قلعه بیگی
Mahdighalebeigi1@gmail.com

کارگروه تحریریه: دریاناز زندی
daryanazzandi@gmail.com

کارگروه عکاسی شهری: امیر کیان ارثی
Kianersi.amir@gmail.com

کارگروه جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها: میلاد نعلبندیان
Milad.nalbandiyan@gmail.com

کارگروه عکاسی تئاتر و سینما: مهسا اتحادی
Mahsaetehadiesf@gmail.com

بازرس:وحید مومن زاده
V68.momenzadeh@gmail.com