معرفی سرپرستان کارگروه‌های دوره یازدهم کانون عکس

معرفی سرپرستان کارگروه‌های دوره یازدهم کانون عکس

معرفی سرپرستان کارگروه‌های دوره یازدهم کانون عکس 532 745 کانون عکس اصفهان

مسئول روابط عمومی؛ مریم کرمی
mariyam.karamy@gmail.com

سرپرست کارگروه آموزش؛ مهسا مطیع
Mahsa.motie@gmail.com

سرپرست کارگروه عضویت و مهندسی آماری؛ فروغ اشکانیان
Forough.ashkanian@gmail.com

سرپرست کارگروه عکاسی شهری؛ محمد آذربرزین
azarbarzin1978@gmail.com

سرپرست کمیته فنی؛ شهرام احمدزاده ترکمانی
shahrama.08@gmail.com

سرپرست کارگروه سایت و فضای مجازی؛ مهدی قلعه بیگی
mahdighalebeigi1@gmail.com

سردبیرهیئت تحریریه؛ فروغ اشکانیان
Forough.ashkanian@gmail.com

سرپرست کارگروه جشنواره ها و نمایشگاه‌ها؛ ملیحه امینی
maliheh.aminy96@yahoo.com

سرپرست کارگروه تبلیغات؛ عماد نعمتی
e.nemati71@gmail.com

سرپرست کارگروه گرافیک؛ سالار نادرپور
Salarartg@gmail.com

سرپرست کارگروه جلسات و سمعی و بصری؛ احمدرضا طاهری
amirali2taheri@hotmail.com

سرپرست کارگروه عکاسی تئاتر؛ مهسا اتحادی
Mahsaetehadiesf@gmail.com

سرپرست کارگروه کتاب و کتابخوانی؛ سید مرتضی شهشهانی
morteza.sh.78@gmail.com

سرپرست کارگروه کودک و نوجوان؛ مریم فرخیان
Maryamfa30@gmail.com

خزانه‌دار؛ علی عظیمی
aliazimi9162@gmail.com

پژمان نظرزاده آبکنار
سرپرست کانون عکس اصفهان
pezhmannazarzad@gmail.com
۰۹۳۸۳۲۳۷۱۴۹

وحید مومن‌زاده، بازرس کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان
V68.momenzadeh@gmail.com
۰۹۱۳۹۷۶۰۲۴۵

www.isfpc.com