نشانه شناسی در فتومونتاژ با حضور علی سجادیه

نشانه شناسی در فتومونتاژ با حضور علی سجادیه

نشانه شناسی در فتومونتاژ با حضور علی سجادیه 532 745 کانون عکس اصفهان

کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان در روایت دوم از فصل دوم یازدهمین دوره خود به موضوع نشانه شناسی در فتومونتاژ با حضور علی سجادیه می‌پردازد.

در این جلسه به این موضوع پرداخته خواهد شد که:
درآمدی بر فتومونتاژ/ هنگامی که فتومونتاژ پا به میدان می نهد تمام ساختارهای موجود را بر هم می زند. فضا مفهوم دیگری می یابد، جهت گیری، تناسبات، ریتم و هماهنگی و تمامی ابعاد برهم می ریزد. از این رو نظم ساختارها و وحدت در آن از هم می پاشد. تا مفاهیمی تازه ای را به ساحت هنر بیفزاید.

روایت دوم فصل فتومونتاژ، دستکاری در واقعیت
سه شنبه۱۹مهرماه ساعت ۱۶ الی ۱۸:۳۰
در نگارستان امام خمینی (ره) واقع در میدان فیض برگزار خواهد شد.

برای ثبت نام عدد ۱ را به را به شماره
۰۹۱۳۴۲۴۴۹۴۵
و یا به آیدی تلگرام
‏@isfphotoclub ارسال نمایید.
ثبت نام در این برنامه الزامى مى باشد.
مهلت ثبت نام تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه

لازم به ذکر است درپایان هر فصل به افرادی که تمامی جلسات آن فصل را شرکت کنند، گواهی حضور از طرف انجمن سینمای جوانان اصفهان اهدا خواهد شد.