نشست آنلاین «معرفی پروژه ثبت اصفهان»

نشست آنلاین «معرفی پروژه ثبت اصفهان»

نشست آنلاین «معرفی پروژه ثبت اصفهان» 532 745 کانون عکس اصفهان

کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان برگزار می‌کند؛
در راستای معرفی فاز دوم« پروژه ثبت اصفهان»، جلسه ای آنلاین در فضای “ادوبی کانکت” برگزار خواهد شد.
زمان برگزاری: شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲
▪️لینک ورود به جلسه برای ثبت نام شدگان ارسال می شود.