نمایشگاه عکس انا من حسین

نمایشگاه عکس انا من حسین

نمایشگاه عکس انا من حسین 1654 2362 کانون عکس اصفهان

کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان با همکاری خانه عکس حوزه هنری اصفهان برگزار می کند:
نمایشگاه عکس انا من حسین
با آثاری از :
محمد آذربرزین
امیرحسین کمالی
مهدی خادم القرآنی
علی پیشگاهی
حمیدرضا قربانی
محدثه شیخی
فرحناز شریفی
محمدرضا زارع
هادی فتاحی میلاسی
حسام الدین سپهری
ملیحه امینی
احسان جزینی
میلاد نعلبندیان
بابک مهر افشار
مرتضی صالحی
محمدعلی خدادادی
ساناز رحمتی
معصومه مهدیون
احمدرضا طاهری
سید هاتف حسینی
گشایش چهارشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۷
ادامه تا ۱۲ مهرماه ۱۴۰۱
ساعات بازدید ۱۰ صبح لغایت۱۹ عصر

مکان: خیابان آمادگاه پردیس سوره حوزه هنری
گالری نقش خانه
عکس پوستر: میلاد نعلبندیان