نمایشگاه گروهی عکس “ز قاف تا قاف”

نمایشگاه گروهی عکس “ز قاف تا قاف”

نمایشگاه گروهی عکس “ز قاف تا قاف” 1080 1080 کانون عکس اصفهان

کانون عکس انجمن سینمایی جوانان اصفهان با همکاری موسسه فرهنگی هنری هفت هنر نیاکان پارسی و‌ گالری اکنون برگزار می کند:

نمایشگاه گروهی عکس “ز قاف تا قاف”

افتتاحیه : جمعه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۷
ادامه نمایشگاه تا ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۰
ساعات بازدید : ۱۷ الی ۲۰
آدرس : خیابان خاقانی کوچه افشین(۱۴)،
بن‌بست حریر، پلاک ۹
Www.AknoonArtGallery.com