نمایشگاه گروهی عکس کوچه‌های هفت پیچ

5دی ماه الی 4 بهمن ماه | موزه هنرهای معاصر اصفهان

نمایشگاه گروهی عکس کوچه‌های هفت پیچ

نمایشگاه گروهی عکس کوچه‌های هفت پیچ 532 745 کانون عکس اصفهان

کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان با همکاری موزه هنرهای معاصر و حمایت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان برگزار می‌کند؛

نمایشگاه گروهی عکس کوچه‌های هفت پیچ؛
عکس‌هایی از ثبت اصفهان
فصل اول؛ خیابان مسجد سید

پروژه ثبت اصفهان، یک پروژه پژوهشی عکاسانه است که توسط کانون عکس اصفهان در آذرماه ۱۳۹۷ شروع گردیده و در سال‌های آتی نیز ادامه خواهد یافت. در این پروژه مبنا بر ثبت و آرشیو عکس‌هایی از مناظر شهری، بافت محله‌ها، مشاغل و مردم مکان‌های مختلف شهر می‌باشد که در فاز اول پروژه، اعضای کانون عکس اصفهان خیابان مسجد سید و محله‌های اطراف آن را عکاسی نموده‌اند و عکس‌های آن آماده نمایش می‌باشد که در تاریخ پنجم دی ماه در موزه هنرهای معاصر اصفهان به نمایش گذاشته خواهند شد.

اساتید راهنما: پریسا فهامی، شهرام احمدزاده‌ترکمانی
دبیر پژوهشی: سودابه عمرانی
دبیر اجرایی: محمد شفائی
هنرمندان:
فراز آهنین . مهسا اتحادی . فروغ اشکانیان
ریحانه اکبری . ملیحه امینی . زهرا انالی . حمیدرضا بانی
گلاره بهداد . رخساره پور حیدر . امیر ترکان
نیره حاجیان . شیرین حمیدی . فرزانه خسروی
افسانه راست قلم . سمیه رحمانی . مهشاد رضوی
فاطمه شاهی . مریم شیخ بهایی . ناهید طوقی عشقی
فرازانه عبدی‌نیان . علی عظیمی . سودابه عمرانی
محدثه غلامی . مریم فرخیان . زهرا کاظمی
مریم کرمی . مهسا مطیع . مهرزاد مقصودیان
مریم نکویی‌مهر

گشایش: پنجشنبه،۵دی،۱۶:۳۰
ادامه نمایشگاه تا ۴بهمن۹۸
بازدید:۹تا۱۳و۱۶تا۱۹
جمعه ها:۱۶تا۱۹

موزه هنرهای معاصر اصفهان، گالری۱و۲