کارکرد نورسنج در توازن نورهای محیطی و فلش

کارکرد نورسنج در توازن نورهای محیطی و فلش

کارکرد نورسنج در توازن نورهای محیطی و فلش کانون عکس اصفهان
جلسه ی کارکرد نورسنج در توازن نورهای محیطی و فلش با حضور علیرضا تیموری برگزار شد. تیموری که از اعضای قدیمی کانون عکس اصفهان است، در این جلسه مبحث تکنیکی نور سنجی با نور فلش و‌محیط را ارائه داد.
تیموری بحث را با معرفی اسپید لایت ها شروع کرد و عوامل تمایز مدل های مختلف اسپید لایت از جمله گاید نامبر، سرعت هماهنگی، سرعت تخلیه فلش و … برای حضار ارائه داد و سپس در رابطه با اهمیتِ داشتن اسپیدلایت و پتانسیل های استفاده از این وسیله صحبت کرد و گفت: «بسیاری از افراد هنگامی که برای خریدن وسایل عکاسی بودجه قرار میدهند، فلش اسپید لایت را در اولویت های آخر قرار می دهند. در صورتی که اسپید لایت توانایی و‌ پتانسیل زیادی را به عکاس اضافه می کند.
تیموری در ادامه، واحد نوری tenth را که برای درک عملکرد نورسنج مورد نیاز بود، معرفی کرد و نیز به مفاهیم تکنیکی دیگری همچون تاثیر سرعت شاتر روی نور فلش، سیستم TTL فلش ها، عملکرد متفاوت فلاش روی پرده اول شاتر و روی پرده ی دوم شاتر، فلش های اسپید و… پرداخت.
و در پایان ، بحث را با انجام عملی مفاهیم نور سنجی با گرفتن عکس به وسیله ی اسپیدلایت و نور پروژکتور و نور سنجی آن به پایان برد.
در انتهای جلسه، سهند ابر و بهنام تاجمیر ریاحی به نمایندگی از کانون عکس اصفهان از علیرضا تیموری تقدیر به عمل آوردند.

[vc_gallery type=”image_grid” images=”353098,353099,353100,353101,353102,353103,353104,353105,353106,353107,353108″ img_size=”200×200″ column_number=”2″ grayscale=”no” hover_icon=”none” images_space=”gallery_without_space”]