پرسه زنی عکاسانه

پرسه زنی عکاسانه

پرسه زنی عکاسانه 532 745 کانون عکس اصفهان

کارگروه عکاسی شهری کانون عکس اصفهان در یازدهمین جلسه خود در دوره یازدهم پرسه‌زنی عکاسانه از پل خواجو تا پل مارنان را در برنامه خود خواهد داشت.

برنامه عکاسی شهری این هفته
روز جمعه ۲۰دی ماه۹۸
ساعت ۱۰ صبح خواهد بود.
محل تجمع : میدان فیض، نگارستان امام خمینی(ره)

ثبت نام الزامی است.
جهت ثبت نام ،نام و نام خانوادگی، کد ملی و کد عضویت را از طریق پیام کوتاه به شماره ۰۹۱۶۱۱۳۰۱۲۰ ارسال فرمایید و یا از طریق آیدی تلگرام @barzin_azar اعلام نمایید.