پژمان نظرزاده آبکنار سرپرست کانون عکس اصفهان شد.

پژمان نظرزاده آبکنار سرپرست کانون عکس اصفهان شد.

پژمان نظرزاده آبکنار سرپرست کانون عکس اصفهان شد. 1080 587 کانون عکس اصفهان

نخستین جلسه هیئت‌مدیرۀ کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان برگزار شد و پس از رأی‌گیری بین منتخبین کانون، پژمان نظرزاده آبکنار به عنوان سرپرست هیئت مدیره کانون عکس انتخاب شد. در ادامه مهدی قلعه‌بیگی به عنوان نائب‌رئیس و همچنین علی عظیمی به سمت خزانه‌دار کانون، مهسا مطیع و فروغ اشکانیان نیز به عنوان دو عضو دیگر هیئت‌مدیره انتخاب شدند. لازم به توضیح است که این جلسه با حضور کلیۀ اعضای هیئت‌مدیره و با همراهی وحید مومن‌زاده بازرس کانون برگزار گردید.