چرخش فیزیک و متافیزیک خوانش عکس در تاریخ فرهنگی-سیاسی ایران

چهارشنبه 24 مهرماه ساعت 16

چرخش فیزیک و متافیزیک خوانش عکس در تاریخ فرهنگی-سیاسی ایران

چرخش فیزیک و متافیزیک خوانش عکس در تاریخ فرهنگی-سیاسی ایران 532 745 کانون عکس اصفهان

کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان در روایت دوم در فصل نخست یازدهمین دوره خود به موضوع چرخش فیزیک و متافیزیک خوانش عکس در تاریخ فرهنگی-سیاسی ایران با حضور حامد کیا می‌پردازد.
در این نشست به این موضوع پرداخته خواهد شد که:
“در خوانش عکس اگر به جای پرسش عکس چیست؟ سؤال کنیم که عکاسی و عکس چه کاری را انجام می‌دهد؟ آنگاه در ابتدا شاهد چرخشی در رویکرد خود برای فهم عکس هستیم؛ سپس خوانش عکس را معادل کارکرد آن گرفته‌ایم و بنابراین باید به سراغ مناسبات سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی برویم که کارکرد عکس را تبیین کرده است. کارکرد عکس به‌مثابه خوانش عکس نشئت گرفته از روح زمانه است. بدین ترتیب، در جلسۀ پیش رو می‌خواهیم کارکرد عکس را در تاریخ فرهنگی سیاسی ایران با تکیه بر دو مفهوم فیزیک و متافیزیک مقولۀ خوانش عکس بررسی نماییم.”
حامد کیا دارای کارشناسی عکاسی از دانشگاه هنر؛
کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی از دانشگاه علم و فرهنگ؛
دکترای سیاست گذاری فرهنگی از پژوهشکده ی مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی؛ و عضو هیئت علمی پژوهشکده ی مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی؛مدرس مطالعات فرهنگی در دانشگاه هنر و هنرهای زیبا؛ عضو انجمن جامعه شناسی و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و رسانه؛ و صاحب مقاله های علمی و پژوهشی در زمینه های هنر و مطالعات فرهنگی ایران است.
او دو کتاب شکل گیری سوژه ی سیاسی در دانشگاه پساانقلابی و کتاب مطالعات فرهنگی بصری و جستارهایی پیرامون آن را نیز در دست چاپ دارد.

روایت دوم فصل خوانش عکس ها
چهارشنبه ۲۴ مهرماه ساعت ۱۶ الی ۱۸:۳۰
در نگارستان امام خمینی (ره) واقع در میدان فیض برگزار خواهد شد.

برای ثبت نام عدد ۱ را به عدد را به شماره
۰۹۱۳۴۲۴۴۹۴۵
و یا به آیدی تلگرام
‏@isfphotoclub ارسال نمایید.
ثبت نام در این برنامه الزامى مى باشد.
مهلت ثبت نام تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه

لازم به ذکر است درپایان هر فصل به افرادی که تمامی جلسات آن فصل را شرکت کنند، گواهی حضور از طرف انجمن سینمای جوانان اصفهان اهدا خواهد شد.