کریم متقی میهان نشست آنلاین

کریم متقی میهان نشست آنلاین

کریم متقی میهان نشست آنلاین 1920 1920 کانون عکس اصفهان

کریم متقی، میهمان نشست آنلاین کانون عکس اصفهان در هفته‌ی آتی
با او و برخی از فعالیت‌های پرثمرش در زمینه‌ی هنر عکاسی بیشتر آشنا شوید:
کارشناس ارشد عکاسی، از دانشگاه هنر تهران
کارشناس ادبیات انگلیسی، از دانشگاه تبریز
مترجم کتاب‌های:
زیبایی در عکاسی (انتشارات دانشگاه هنر، تهران)
ارتباط بی‌واسطه با پرتره‌ها (انتشارات مرکب سفید، تهران)
کلمات عکاسی (انتشارات حرفه نویسنده، تهران)
فرهنگ مصور عکاسی (انتشارات کتاب پرگار، تهران)
درک عکس (انتشارات کتاب پرگار، تهران)
کافکا و عکاسی (انتشارات شورآفرین، تهران)
عکاس مینیمالیسم (انتشارات کتاب پرگار، تهران)
تألیفِ کتاب‌های:
عکس «بی‌آبان» (انتشارات کتاب پرگار، تهران)
تاریخ جهانی عکاسی (زیر چاپ، انتشارات کتاب پرگار، تهران)
مدرس عکاسی دانشگاه
برگزیده و رتبه‌ی سوم جشنواره‌ی جوان ارومیه
برنده و برگزیده‌ی دهمین و یازدهمین دوسالانه‌ی عکس ایران، تهران
برگزیده و برنده‌ی دو دوره مدال طلای آساهی شیمبون ژاپن، دوره‌های ۶۳ و ۶۶
برنده‌ی نشان هیومنیتی آوردز چین، ۲۰۰۹
برنده‌ی نشان «شهامت نگاه» کژیشتوف میلر لهستان