کشف امکانات بی‌شمار واقعیت؛ با حضور هوفر حقیقی

چهارشنبه 10 مهرماه ساعت 16:30 الی 19

کشف امکانات بی‌شمار واقعیت؛ با حضور هوفر حقیقی

کشف امکانات بی‌شمار واقعیت؛ با حضور هوفر حقیقی 532 745 کانون عکس اصفهان

کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان در روایت اول در فصل نخست یازدهمین سال تاسیس خود به موضوع پدیدارشناسی و عکاسی با عنوان کشف امکانات بی‌شمار واقعیت؛ پروژه ی مشترک عکاسی و پدیدارشناسی با حضور هوفر حقیقی می‌پردازد. در این نشست که به صورت آرتیست تاک نیز خواهد بود سعی بر این است که با کمک گرفتن از آرا و ابزاری که نحله فلسفی پدیدارشناسی در نوع مواجهه با واقعیتِ محاط بر ما، در اختیارمان میگذارد، به واکاوی خصوصیات هستی شناختی رسانه عکاسه، حیات و زوال عکاسی و محدوده های آن نظری بیافکنیم.

روایت اول فصل خوانش عکس ها
چهارشنبه ۱۰ مهرماه ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹
در نگارستان امام خمینی (ره) واقع در میدان فیض برگزار خواهد شد.

برای ثبت نام عدد ۱ را به عدد ۱ را به شماره
۰۹۱۳۴۲۴۴۹۴۵
و یا به آیدی تلگرام
@isfphotoclub ارسال نمایید.
ثبت نام در این برنامه الزامى مى باشد.

لازم به ذکر است درپایان هر فصل به افرادی که تمامی جلسات آن فصل را شرکت کنند، گواهی حضور از طرف انجمن سینمای جوانان اصفهان اهدا خواهد شد.

@isfahanphotoclub