گزارش نشست آنلاین تن به مثابه متن

گزارش نشست آنلاین تن به مثابه متن

گزارش نشست آنلاین تن به مثابه متن 960 960 کانون عکس اصفهان

نشست آنلاین این هفته کانون عکس اصفهان با موضوع تن به مثابه متن با حضور دکتر فرشاد عسگری کیا در روز سه شنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در فضای ادوبی کانکت برگزار شد .
در ابتدای برنامه آقای عسگری کیا طرحی کلی از موضوع جلسه ارائه دادند .
از نظر ایشان هر اثری که هنرمند یا پژوهشگر ایجاد کند و دارای معنا و هدف برای مخاطب باشد متن است و مصادیق مختلفی از جمله نوشته ، عکس ، موسیقی و … را شامل می شود . در نگاهی جامع تر هرچیزی در جهان میتواند در قالب متن مورد مطالعه قرار گیرد.
مطالعه بدن انسان و رابطه ُبعد جسمی و معنوی آن پیشینه ای طولانی داشته و مخصوصا در آرای یوزف گال ، برتیون و گلتون دیده می شود که در آینده مورد توجه طرفداران جنبش نازیسیم قرار گرفت .
در ادامه توضیحاتی پیرامون تاثیر عکاسی بر فروکاست انسان به تصویر جسم او و ابژه سازی از آن ارائه گردید و انعکاس این نگاه در حوزه های مختلف بررسی شد.
وی همچنین این نکته را یادآور شد درک مخاطب از متن وابسته به فرهنگ و گفتمان رایج در اجتماع است و همین امر موجب پدیدار شدن معیار و هنجار در جامعه می شود .
در پایان تصاویر نمایشگاه ۹۱ سالگی پدرم اثر فرشاد عسگری کیا به نمایش در آمد و پس از پرسش و پاسخ شرکت کنندگان ، نشست در ساعت ۲۰ با حضور شرکت کنندگان به اتمام رسید .

گزارش از الهه رضایی، کارگروه تحریریه