گزارش نشست تجربه‌ورزی و ایده‌پردازی در نقد عکس

گزارش نشست تجربه‌ورزی و ایده‌پردازی در نقد عکس

گزارش نشست تجربه‌ورزی و ایده‌پردازی در نقد عکس 1000 667 کانون عکس اصفهان

چهارشنبه هشتم آبان ماه ۹۸  کانون عکس سینمای جوانان اصفهان  در روایت سوم از فصل اول خود با عنوان “تجربه‌ورزی و ایده‌پردازی در نقد عکس” میزبان علیرضا ارواحی منتقد و پژوهشگر هنر در نگارستان امام خمینی (ره) بود.

در ابتدای نشست ارواحی به تعریف و کارکرد نقد و پس از آن به تفاوت­های بین نقد و نظر پرداخت و به اعتبار و شأن نقد تاکید کرد و افزود نقد پژوهشی جامع است.

این پژوهشگر هنر در ادامه، توضیحات جامعی در رابطه با مسیر رسیدن از اثر هنری به متن نقد یعنی سه مرحله توصیف، تفسیر و ارزیابی ارائه داد و راجع به هر مورد به تفصیل بحث کرد. وی همچنین در مورد رابطه اثر، هنرمند، مخاطب و جهان و مباحث پیرامون آن گفتگو کرد.

این نشست با اشاره به نکات مهمی در حوزه نقد همچون میزان اهمیت نظریه­های هنری ، وجوه مورد توجه در نقد، اهمیت گفتگو و پرسشگری در نقد، نگاه خلاقانه و تولید معنا توسط منتقد ادامه یافت و در انتها با بررسی سه عکس از ریچارد اودون و تمرین نقد آن­ها توسط حضار پایان یافت.

عکس: نوشین رمضانی