گزارش نشست خوانش عکس های قاجاری با حضور فرناز فلاحت

گزارش نشست خوانش عکس های قاجاری با حضور فرناز فلاحت

گزارش نشست خوانش عکس های قاجاری با حضور فرناز فلاحت 2000 1333 کانون عکس اصفهان

روز سه‌شنبه هشتم بهمن ماه ۱۳۹۸ کانون عکس سینمای جوانان اصفهان در اولین برنامه از فصل سوم خود “زنان و عکاسی” میزبان فرناز فلاحت پژوهشگر حوزه عکاسی بود. در این نشست که با موضوع “خوانش عکس‌های زنان قاجاری از منظر شمایل‌شناسی” در نگارستان امام خمینی (ره) برگزار شد مطالب متعددی عنوان گشت. در ابتدای جلسه، فلاحت به معرفی اجمالی شمایل‌شناسی یا به عبارتی iconology از منظر نظریه‌پردازان مختلف این حوزه پرداخت. پس از آن به نحوه ورود عکاسی به ایران در زمان قاجار، عکاسان آن دوره و دیگر جزییات مربوطه اشاره شد. در ادامه مباحث، فلاحت در رابطه با تعاریف ارائه شده از خشونت و انواع آن با حاضرین در نشست گفتگو کرد. در بخشهای پایانی عکسهای متعددی از زمان قاجار به نمایش درآمد که با توجه به مباحث تئوری‌ای که پیش‌تر ارائه شده بود خوانش شده و مورد بحث قرار گرفتند.

هیئت تحریریه کانون عکس اصفهان/ فروغ اشکانیان

عکس: فرزانه عبدی‌نیان، احمدرضا طاهری