عکاسی در سفر؛از سفر ارزان و اسکان تا پروژه و درآمدزایی

عکاسی در سفر؛از سفر ارزان و اسکان تا پروژه و درآمدزایی

عکاسی در سفر؛از سفر ارزان و اسکان تا پروژه و درآمدزایی 745 560 کانون عکس اصفهان

کانون عکس انجمن سینماى جوانان اصفهان برگزار مى کند؛

عکاسی در سفر؛
از سفر ارزان و اسکان تا پروژه و درآمدزایی

با حضور: پیمان یزدانى

تاریخ برگزارى: چهارشنبه ٨ خرداد ماه٩٨

زمان برگزارى:ساعت ١۶:٣٠ الى ١٩

محل برگزارى: میدان فیض، نگارستان امام خمینى ره

برای ثبت نام، لطفاً عدد ۱ را به شماره
۰۹۱۳۴۲۴۴۹۴۵
و یا به آیدی تلگرام
‏@isfphotoclub
ارسال نمایید.
‎ثبت نام در این برنامه الزامى مى باشد