عکاسی از زورخانه علی قلی آقا

عکاسی از زورخانه علی قلی آقا

عکاسی از زورخانه علی قلی آقا 560 784 کانون عکس اصفهان

کانون عکس انجمن سینماى جوانان اصفهان برگزار مى کند؛

عکاسى از زورخانه على قلى آقا

تاریخ برگزارى: جمعه ١٧ خرداد ٩٨

زمان برگزارى: ساعت ١٠ صبح

محل تجمع: خیابان مسجد سید،خیابان بیدابادى،روبروى پارک على قلى آقا

جهت ثبت نام از طریق پیام کوتاه،نام و نام خانوادگى کامل(شناسنامه اى)و کد ملى وشماره عضویت را به شماره ٠٩١٣۶٨۵٣٣٩٢ ارسال فرمایید ویا ازطریق تلگرام به آیدى @mkarami1397 اعلام نمایید.

ظرفیت محدود وثبت نام الزامیست.