ثبت اصفهان

ثبت اصفهان

ثبت اصفهان 771 1080 کانون عکس اصفهان

میته فنی کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان برگزار می‌کند:

جلسه نهم پروژه ثبت اصفهان؛
تقسیم بندی و ادامه ثبت و دسته‌بندی عکس‌های اعضا

با حضور
شهرام احمدزاده ترکمانی
صفا پیرشیری
پریسا فهامی

زمان: یکشنبه ۹ تیرماه ۹۸
از ساعت ۱۸ الی ۲۰

مکان: سالن سینما تِک مجموعه فرهنگی هنری فرشچیان

حضور اعضای پروژه الزامی می‌باشد.

www.isfpc.com
@isfahanphotoclub