سلسه نشست های نقد عکس

سلسه نشست های نقد عکس

سلسه نشست های نقد عکس 745 560 کانون عکس اصفهان

کانون عکس انجمن سینماى جوانان اصفهان برگزار مى کند؛

سلسه نشست هاى نقد عکس؛جلسه سوم

خوانش عکس با حضور محمدرضا مومنى

تاریخ برگزارى: چهارشنبه ٢٢ خرداد ماه٩٨

زمان برگزارى:ساعت ١۶:٣٠ الى ١٩

محل برگزارى: میدان فیض، نگارستان امام خمینى ره

برای ثبت نام، لطفاً عدد ۱ را به شماره
۰۹۱۳۴۲۴۴۹۴۵
و یا به آیدی تلگرام
‏@isfphotoclub
ارسال نمایید.
‎ثبت نام در این برنامه الزامى مى باشد.

ورود برای عموم آزاد و رایگان می‌باشد.
www.isfpc.com