در مسیر راه شیری

در مسیر راه شیری

در مسیر راه شیری 914 1280 کانون عکس اصفهان

کانون عکس انجمن سینماى جوانان اصفهان برگزار مى کند؛

” در مسیر راه شیرى”
عکاسى آسمان شب
با حضور علیرضا اخلاقى

تاریخ برگزارى: پنجشنبه ٢٠ تیر ماه٩٨
زمان برگزارى: ساعت ١۶ الی ١٩
محل برگزارى: خیابان نشاط، خانه مشروطه

برای ثبت نام، لطفاً عدد ۱ را به شماره
۰۹۱۳۴۲۴۴۹۴۵
و یا به آیدی تلگرام
‏@isfphotoclub
ارسال نمایید.
ثبت نام در این برنامه الزامى مى باشد.