خوانش عکس توسط اعضا

خوانش عکس توسط اعضا

خوانش عکس توسط اعضا 771 1080 کانون عکس اصفهان

کانون عکس انجمن سینماى جوانان اصفهان برگزار مى کند؛

سلسه نشست هاى نقد عکس؛جلسه چهارم
نقد عکس توسط اعضا

تاریخ برگزارى: چهارشنبه ١٢ تیر ماه٩٨

زمان برگزارى:ساعت ١۶:٣٠ الى ١٩

محل برگزارى: میدان فیض، نگارستان امام خمینى ره

برای ثبت نام، لطفاً عدد ۱ را به شماره
۰۹۱۳۴۲۴۴۹۴۵
و یا به آیدی تلگرام
‏@isfphotoclub
ارسال نمایید.
‎ثبت نام در این برنامه الزامى مى باشد.
ورود برای عموم آزاد و رایگان می‌باشد.
www.isfpc.com