عکاسی از خانه تاریخی مشیر الملک

عکاسی از خانه تاریخی مشیر الملک

عکاسی از خانه تاریخی مشیر الملک 532 745 کانون عکس اصفهان

کانون عکس انجمن سینماى جوانان اصفهان برگزار مى کند؛

عکاسى از خانه تاریخى مشیرالملک

تاریخ برگزارى: جمعه ٣ خرداد ماه ٩٨

زمان برگزارى: ساعت ١٠ صبح

محل تجمع: خیابان هاتف،کوچه یخچال،کوچه هارونیه،خانه تاریخى مشیرالملک

جهت ثبت نام از طریق پیام کوتاه،نام و نام خانوادگى کامل(شناسنامه اى)و کد ملى وشماره عضویت را به شماره ٠٩١٣۶٨۵٣٣٩٢ ارسال فرمایید ویا ازطریق تلگرام به آیدى @mkarami1397 اعلام نمایید.

ظرفیت محدود وثبت نام الزامیست.