“فتوواک عکاسی با همراهی اعضای کانون عکس اصفهان”

“فتوواک عکاسی با همراهی اعضای کانون عکس اصفهان”

“فتوواک عکاسی با همراهی اعضای کانون عکس اصفهان” 1280 894 کانون عکس اصفهان

“فوتوواک عکاسی با همراهی اعضای کانون عکس اصفهان”

گروه تحریریه کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان/گلنوش تقی زاده

کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان در ادامه نشست روز چهارشنبه که تحت عنوان آموزش ویکی پدیا برای عکاسان برگزار شده بود، این هفته کارگاه عکاسی شهری را به صورت یک فوتوواک عکاسی برگزار کرد.
ویکی پدیا یک دانشنامه اینترنتی با محتوای آزاد است که با همکاری افراد داوطلب نوشته می شود. سمینار روز چهارشنبه سمیناری تخصصی درباره ویکی پدیا بود که با توجه به فعالیت های چشم گیر کانون عکس اصفهان، به منظور آموزش نحوه مشارکت عکاسان در این دانشنامه برگزار شد. در این سمینار ضمن معرفی و آشنایی با ویکی پدیا، درباره انگیزه های مشارکت عکاسان در این دانشنامه، تلاش ویکی مدین ها بر این بود که عکاسان درک درستی از دانشنامه و وضعیت آن داشته باشند.
بدین منظور ۲۰ نفر از عکاسان کانون عکس اصفهان روز پنج شنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۸، ساعت ۵ و نیم بعدازظهر از محل میدان نقش جهان فوتوواک عکاسی را آغاز کردند و به سمت خانه مشروطیت رفتند. در آنجا طریقه بارگذاری عکس ها در ویکی انبار آموزش داده شد و این برنامه ساعت ۹ شب پایان یافت.