آموزش کادربندی در عکاسی

آموزش کادربندی در عکاسی

آموزش کادربندی در عکاسی 1080 719 کانون عکس اصفهان

“عکاسان کانون و آموزش کادربندی در عکاسی”
گروه تحریریه کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان/گلنوش تقی زاده

کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان روز یکشنبه ۲۷ مردادماه ۱۳۹۸ کارگاه عکاسی شهری را با موضوع “آموزش عملی کادربندی در عکاسی” و با محوریت ارائه مطالب کاربردی در خصوص کادربندی و ترکیب بندی در عکاسی برگزار کرد. این کارگاه با همراهی بنفشه پیش خوان و ۲۰ نفر از اعضای کانون عکس اصفهان ساعت ۶ عصر در محل میدان جلفا اصفهان آغاز شد. در ابتدا بنفشه پیش خوان توضیحاتی در مورد مفهوم کلی کادربندی و ترکیب بندی در عکاسی داد. پس از اتمام توضیحات عکاسان شروع به تمرین عملی کردند و حین عکاسی سوالات خود را مطرح کردند. این کارگاه ساعت ۸ شب خاتمه یافت.