مقالات و گزارش‌ها

فراخوان ارتقا عضویت از موقت به اصلی ۵۱۴ ۷۲۰ کانون عکس اصفهان

فراخوان ارتقا عضویت از موقت به اصلی

فراخوان مجله تخصصی «کادر» کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان ۵۱۴ ۷۲۰ کانون عکس اصفهان

فراخوان مجله تخصصی «کادر» کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان

اعلام نتایج راه یافتگان دوازدهمین نمایشگاه سالانه کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان ۱۵۰ ۱۵۰ کانون عکس اصفهان

اعلام نتایج راه یافتگان دوازدهمین نمایشگاه سالانه کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان

اعلام نتایج راه یافتگان یازدهمین نمایشگاه سالانه کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان ۵۳۲ ۷۴۵ کانون عکس اصفهان

اعلام نتایج راه یافتگان یازدهمین نمایشگاه سالانه کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان

گزارش پرسه‌زنی در جویباره ۱۹۲۰ ۱۹۲۰ کانون عکس اصفهان

گزارش پرسه‌زنی در جویباره

گزارش نشست آنلاین کارکردهای اجتماعی عکاسی ۱۰۸۰ ۱۰۸۰ کانون عکس اصفهان

گزارش نشست آنلاین کارکردهای اجتماعی عکاسی

هادی شفائیه؛ پدر علم نوین عکاسی ایران ۵۳۶ ۷۵۰ کانون عکس اصفهان

هادی شفائیه؛ پدر علم نوین عکاسی ایران

کاربرد عکس در آثار سینمایی ۱۹۲۰ ۱۹۲۰ کانون عکس اصفهان

کاربرد عکس در آثار سینمایی

گزارش عکاسی موبایلی چالش ها و فرصت ها ۱۰۸۰ ۱۰۸۰ کانون عکس اصفهان

گزارش عکاسی موبایلی چالش ها و فرصت ها

گزارش نشست آنلاین تن به مثابه متن ۹۶۰ ۹۶۰ کانون عکس اصفهان

گزارش نشست آنلاین تن به مثابه متن

مجله تخصصی «کادر» ۵۳۲ ۷۴۵ کانون عکس اصفهان

مجله تخصصی «کادر»

فصلنامه‌ی هنر و عکاسی «کادر» ۵۳۲ ۷۴۵ کانون عکس اصفهان

فصلنامه‌ی هنر و عکاسی «کادر»

گزارش برگزاری کارگاه سه روزه هنرهای اجرایی و بینارشته ای ۵۳۲ ۷۴۵ کانون عکس اصفهان

گزارش برگزاری کارگاه سه روزه هنرهای اجرایی و بینارشته ای

کتاب “دومین اول شخصِ مفرد” ۵۳۲ ۷۴۵ کانون عکس اصفهان

کتاب “دومین اول شخصِ مفرد”

مکالمه‌ی تصویر از تئاتر تا عکاسی ۵۳۲ ۷۴۵ کانون عکس اصفهان

مکالمه‌ی تصویر از تئاتر تا عکاسی

کاندیدا هوفر ۱۲۰۰ ۱۶۰۰ کانون عکس اصفهان

کاندیدا هوفر

مایکل اشمیت عکاس آلمانی قرن بیستم ۵۶۹ ۴۲۲ کانون عکس اصفهان

مایکل اشمیت عکاس آلمانی قرن بیستم

مایکل وولف ۷۱۹ ۷۲۰ کانون عکس اصفهان

مایکل وولف

الکساندر رودچنکو ۴۱۲ ۴۱۲ کانون عکس اصفهان

الکساندر رودچنکو

اوژن آتژه و ثبت پاریس ۴۰۰ ۴۰۰ کانون عکس اصفهان

اوژن آتژه و ثبت پاریس

نگاهی به زندگی و عکس های جولیا مارگارت کامرون ۴۲۰ ۴۲۰ کانون عکس اصفهان

نگاهی به زندگی و عکس های جولیا مارگارت کامرون

از آبادان تا افجه ۶۰۰ ۴۰۰ کانون عکس اصفهان

از آبادان تا افجه

پیکتوریالیسم ۷۴۵ ۷۴۵ کانون عکس اصفهان

پیکتوریالیسم

غزاله هدایت؛ نادیده ها و ناشنیده ها ۷۴۳ ۹۰۰ کانون عکس اصفهان

غزاله هدایت؛ نادیده ها و ناشنیده ها

گزارش نشست عکس‌هایی برای آینده ۲۰۰۰ ۱۳۳۳ کانون عکس اصفهان

گزارش نشست عکس‌هایی برای آینده

عکاسی را به زند‌‌گی‌ام د‌‌عوت کرد‌‌م ۶۷۱ ۴۴۷ کانون عکس اصفهان

عکاسی را به زند‌‌گی‌ام د‌‌عوت کرد‌‌م

به وسیله رسانه‌ها بمباران می شویم ۷۴۵ ۴۹۶ کانون عکس اصفهان

به وسیله رسانه‌ها بمباران می شویم

قدیریان در کلوزآپ ۵۳۴ ۵۳۴ کانون عکس اصفهان

قدیریان در کلوزآپ

گزارش تصویری نقد عکس با حضور محمدرضا مومنی ۲۰۰۰ ۱۳۳۳ کانون عکس اصفهان

گزارش تصویری نقد عکس با حضور محمدرضا مومنی

پرونده ای درباره هانا هوش | شرح حال ۵۵۲ ۵۵۲ کانون عکس اصفهان

پرونده ای درباره هانا هوش | شرح حال

پرونده ای درباره هانا هوش ۵۵۲ ۵۵۲ کانون عکس اصفهان

پرونده ای درباره هانا هوش

کارگاه فتومونتاژ از ایده تا اجرا ۲۰۰۰ ۱۳۳۳ کانون عکس اصفهان

کارگاه فتومونتاژ از ایده تا اجرا

روانکاوی فتومونتاژ با صمد قربانزاده ۱۴۲۵ ۲۰۰۰ کانون عکس اصفهان

روانکاوی فتومونتاژ با صمد قربانزاده

گزارش تصویری نشست بررسی تکنیک های ساخت فتومونتاژ با حضور مهران چیت‌ساز ۲۰۰۰ ۱۳۳۳ کانون عکس اصفهان

گزارش تصویری نشست بررسی تکنیک های ساخت فتومونتاژ با حضور مهران چیت‌ساز

گزارش نشست فتومونتاژ؛ پیدایش، چیستی و چرایی تا امروز با حضور شهرام احمدزاده ۱۰۰۰ ۶۶۷ کانون عکس اصفهان

گزارش نشست فتومونتاژ؛ پیدایش، چیستی و چرایی تا امروز با حضور شهرام احمدزاده

گزارش افتتاحیه نمایشگاه کوچه های هفت پیچ ۱۰۰۰ ۶۶۷ کانون عکس اصفهان

گزارش افتتاحیه نمایشگاه کوچه های هفت پیچ

خوانش عکس ها ۷۴۵ ۷۴۵ کانون عکس اصفهان

خوانش عکس ها

به روایت بهمن ۸۰۰ ۵۳۳ کانون عکس اصفهان

به روایت بهمن

گزارش یازدهمین انتخابات کانون عکس اصفهان ۱۰۸۰ ۷۱۹ کانون عکس اصفهان

گزارش یازدهمین انتخابات کانون عکس اصفهان

نهمین دوره سالانه عکس کانون عکس اصفهان ۱۰۲۴ ۵۴۱ کانون عکس اصفهان

نهمین دوره سالانه عکس کانون عکس اصفهان

چگونه خود را به گالری ها معرفی کنید ۱۰۸۰ ۷۲۰ کانون عکس اصفهان

چگونه خود را به گالری ها معرفی کنید

آموزش کادربندی در عکاسی ۱۰۸۰ ۷۱۹ کانون عکس اصفهان

آموزش کادربندی در عکاسی

عکسانه ۱۰۸۰ ۷۱۹ کانون عکس اصفهان

عکسانه

عکاسی طبیعت و چشم انداز ۱۰۸۰ ۷۱۹ کانون عکس اصفهان

عکاسی طبیعت و چشم انداز

آموزش هایپرفوکال و فوکس استکینگ در عکاسی ۱۰۸۰ ۷۱۹ کانون عکس اصفهان

آموزش هایپرفوکال و فوکس استکینگ در عکاسی

ka
نمایشگاه تئاتر کانون عکس اصفهان ۲۰۰۰ ۱۳۳۳ کانون عکس اصفهان

نمایشگاه تئاتر کانون عکس اصفهان

از چشم‌انداز تا انتزاع ۲۰۰۰ ۱۳۳۳ کانون عکس اصفهان

از چشم‌انداز تا انتزاع

نمایشگاه گروهی عکس ” قطعیت ساکن” ۱۰۸۰ ۷۱۹ کانون عکس اصفهان

نمایشگاه گروهی عکس ” قطعیت ساکن”

-kanon-p_4
“خلاقیت در عکاسى” ۲۰۰۰ ۱۳۳۳ کانون عکس اصفهان

“خلاقیت در عکاسى”

عکاسی از کهکشان راه شیری به کویر خارا ۱۵۰ ۱۵۰ کانون عکس اصفهان

عکاسی از کهکشان راه شیری به کویر خارا

سلسله نشست هاى نقد عکس ۱۰۸۰ ۷۱۹ کانون عکس اصفهان

سلسله نشست هاى نقد عکس

بازید و عکاسی از آثار تاریخی خمینی شهر ۲۰۰۰ ۱۳۳۳ کانون عکس اصفهان

بازید و عکاسی از آثار تاریخی خمینی شهر

“هنر اجرا، ویدئو آرت و چیدمان” ۲۰۰۰ ۱۳۳۳ کانون عکس اصفهان

“هنر اجرا، ویدئو آرت و چیدمان”

“فتوواک عکاسی با همراهی اعضای کانون عکس اصفهان” ۱۲۸۰ ۸۹۴ کانون عکس اصفهان

“فتوواک عکاسی با همراهی اعضای کانون عکس اصفهان”

ویکی پدیا برای عکاسان ۱۲۸۰ ۸۵۳ کانون عکس اصفهان

ویکی پدیا برای عکاسان

نشست های نقد عکس (جلسه ی سوم) ۱۰۸۰ ۷۱۹ کانون عکس اصفهان

نشست های نقد عکس (جلسه ی سوم)

آموزش عملی تکنیک پنینگ و فریزینگ ۲۰۰۰ ۱۳۳۳ کانون عکس اصفهان

آموزش عملی تکنیک پنینگ و فریزینگ

زورخانه علی قلی آقا ۱۲۸۰ ۸۵۳ کانون عکس اصفهان

زورخانه علی قلی آقا

عکاسی در سفر ۱۲۸۰ ۸۵۳ کانون عکس اصفهان

عکاسی در سفر

عکاسی مستند و ثبت اصفهان ۱۵۰ ۱۵۰ کانون عکس اصفهان

عکاسی مستند و ثبت اصفهان

«طرحِ ایده، بسطِ معنا، شکلِ اجرا» مباحثی پیرامون چگونگی خلق مجموعه عکس ۹۱۴ ۱۲۸۰ کانون عکس اصفهان

«طرحِ ایده، بسطِ معنا، شکلِ اجرا» مباحثی پیرامون چگونگی خلق مجموعه عکس

بررسی عکاسی مستند؛ نشست های ماهیانه نقد ۱۵۰ ۱۵۰ کانون عکس اصفهان

بررسی عکاسی مستند؛ نشست های ماهیانه نقد

گزارش جلسه روش شناسی شخصی در عکاسی؛ چگونه به سبک شخصی خود در عکاسی برسیم؟ ۱۵۰ ۱۵۰ کانون عکس اصفهان

گزارش جلسه روش شناسی شخصی در عکاسی؛ چگونه به سبک شخصی خود در عکاسی برسیم؟

عکس یادگاری مشارکت در میرایی است ۷۱۴ ۱۰۰۰ کانون عکس اصفهان

عکس یادگاری مشارکت در میرایی است

عکس یادگاری مشارکت در میرایی است ۱۵۰ ۱۵۰ کانون عکس اصفهان

عکس یادگاری مشارکت در میرایی است

گزارش برنامه عکاسی شهری در محله جویباره ۱۵۰ ۱۵۰ کانون عکس اصفهان

گزارش برنامه عکاسی شهری در محله جویباره

گزارش نشست عکاسی خیابانی با حضور امیرحسین کمالی ۱۵۰ ۱۵۰ کانون عکس اصفهان

گزارش نشست عکاسی خیابانی با حضور امیرحسین کمالی

عکاسى در غرب اصفهان کانون عکس اصفهان

عکاسى در غرب اصفهان

عکاسى از مسجد لنبان در کانون عکس اصفهان ۱۵۰ ۱۵۰ کانون عکس اصفهان

عکاسى از مسجد لنبان در کانون عکس اصفهان

عکاسی مستند اجتماعی با حضور اصغر صامتی بررسی شد ۱۵۰ ۱۵۰ کانون عکس اصفهان

عکاسی مستند اجتماعی با حضور اصغر صامتی بررسی شد

عکس؛ نمای معرف سینما کانون عکس اصفهان

عکس؛ نمای معرف سینما

در سوگ عکاس شهید کانون عکس اصفهان

در سوگ عکاس شهید

عباس عطار درگذشت کانون عکس اصفهان

عباس عطار درگذشت

کیارستمیِ لوور کانون عکس اصفهان

کیارستمیِ لوور

صفه ، مستند عکاسی شد کانون عکس اصفهان

صفه ، مستند عکاسی شد

امید نا امیدان! کانون عکس اصفهان

امید نا امیدان!

بهنام صدیقی؛ آخرین روز، آخرین عکس! ۱۵۰ ۱۵۰ کانون عکس اصفهان

بهنام صدیقی؛ آخرین روز، آخرین عکس!

ضرورت بازنگری در عکاسی مستند؛ به بهانه نشست ” عکاسی مستند، کنش هنری” ۱۵۰ ۱۵۰ کانون عکس اصفهان

ضرورت بازنگری در عکاسی مستند؛ به بهانه نشست ” عکاسی مستند، کنش هنری”

هنر درگذر زمان کانون عکس اصفهان

هنر درگذر زمان

به تماشا سوگند کانون عکس اصفهان

به تماشا سوگند

چهار هنر عکاسی کانون عکس اصفهان

چهار هنر عکاسی

تهران شهر آرزو و یاس کانون عکس اصفهان

تهران شهر آرزو و یاس

یکی باید متوقف اش کند کانون عکس اصفهان

یکی باید متوقف اش کند

هر آنچه که دیگر نیست کانون عکس اصفهان

هر آنچه که دیگر نیست

عمو ساسانِ بی ریا کانون عکس اصفهان

عمو ساسانِ بی ریا

عکاسی چیست؟ کانون عکس اصفهان

عکاسی چیست؟

آزادگانِ ساسان مویدی کانون عکس اصفهان

آزادگانِ ساسان مویدی

حتی وقتی نمی‌دانیم کانون عکس اصفهان

حتی وقتی نمی‌دانیم

بیان شخصی در عکس کانون عکس اصفهان

بیان شخصی در عکس

سکوتی سنگین کانون عکس اصفهان

سکوتی سنگین

غریبه‌ای در شهر کانون عکس اصفهان

غریبه‌ای در شهر

فرجامی بر نافرجام کانون عکس اصفهان

فرجامی بر نافرجام

دربارهٔ رنگ‌ها کانون عکس اصفهان

دربارهٔ رنگ‌ها

حک‌شده در تاریخ کانون عکس اصفهان

حک‌شده در تاریخ

مالکیت و عکاسی کانون عکس اصفهان

مالکیت و عکاسی

بر ساخت نافرجام کانون عکس اصفهان

بر ساخت نافرجام

گفت‌وگوی کانون عکس با مرتضی اکبری که در ۱۶ سالگی انقلاب اصفهان را به تصویر کشید ۱۵۰ ۱۵۰ کانون عکس اصفهان

گفت‌وگوی کانون عکس با مرتضی اکبری که در ۱۶ سالگی انقلاب اصفهان را به تصویر کشید

عصر سه‌شنبه با خیام کانون عکس اصفهان

عصر سه‌شنبه با خیام

هیجان مرموز هوشمند کانون عکس اصفهان

هیجان مرموز هوشمند

قانون گریزی مداوم کانون عکس اصفهان

قانون گریزی مداوم

منظره و زیبایی کانون عکس اصفهان

منظره و زیبایی

حالِ مُهاجِر بودَن کانون عکس اصفهان

حالِ مُهاجِر بودَن

باید خودم باشم! کانون عکس اصفهان

باید خودم باشم!

پرونده ای درباره ایان ویلمز ۱۵۰ ۱۵۰ کانون عکس اصفهان

پرونده ای درباره ایان ویلمز

پرونده ای درباره رسول کمالی ۴۱۶ ۴۱۶ کانون عکس اصفهان

پرونده ای درباره رسول کمالی