آنچه در در کارگاه نقد عکس کانون گذشت

آنچه در در کارگاه نقد عکس کانون گذشت

آنچه در در کارگاه نقد عکس کانون گذشت کانون عکس اصفهان

گروه تحریریه سایت کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان:

جلسه چهارشنبه شانزدهم اسفند کانون عکس اصفهان با حضور مهیار دولت خواه در نگارستان امام خمینی(ره) برگزار شد. مهیار دولت خواه از اساتید عکاسی دانشگاه سپهر اصفهان است و برای افرادی که در سال های گذشته با کانون عکس همراه بوده اند نامی آشناست. در این کارگاه مهیار دولت خواه با استناد به روند پیگیری مطالب و عناوین در کتاب نقد عکس به نویسندگی تری برت، به بیان و توضیح روند نقد عکس پرداخت. دولت خواه پس از شرح مرحله ی توصیف عکس به عنوان مرحله ی اول نقد، به شرح خصوصیات یک نقد عکس خوب پرداخت. در ادامه مهارت های مورد نیاز برای خوانش صحیح عکس بررسی شد و در نهایت پس از بررسی نگاه ها و قالب های مختلف عکاسی و تشخیص آن ها، باب مبحث تفسیر عکس برای حضار باز شد و مقدماتی بر این مرحله از نقد عکس ارائه گردید.پس از اتمام بخش تئوری مباحث، مهیار دولت خواه به نقد آثاری چند از اعضای کانون عکس اصفهان پرداخت. در پایان این جلسه طبق روال همیشگی جلسات کانون عکس، از مهیار دولت خواه تقدیری شایسته به عمل آمد.

[vc_gallery type=”image_grid” images=”352622,352623,352624,352625,352626″ img_size=”200×200″ column_number=”5″ grayscale=”no” hover_icon=”none” images_space=”gallery_without_space”]