اعلام نتایج راه یافتگان دوازدهمین نمایشگاه سالانه کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان

اعلام نتایج راه یافتگان دوازدهمین نمایشگاه سالانه کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان

اعلام نتایج راه یافتگان دوازدهمین نمایشگاه سالانه کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان 150 150 کانون عکس اصفهان

اعلام نتایج راه یافتگان دوازدهمین نمایشگاه سالانه کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان

در تاریخ بیست و چهارم فروردین ماه سال جاری جلسۀ داوری بخش عکس دوازدهمین نمایشگاه سالانۀ کانون عکس اصفهان در دفتر آقای مهدی وثوق نیا در تهران برگزار شد.
داوری آثار از ساعت ۹ صبح با حضور داوران محترم مهدی وثوق نیا، کریم متقی، زانیار بلوری و وحید مومن زاده دبیر و محمدرضا زارع دبیر اجرایی سالانه عکس آغاز شد.
بنابر نظر نهایی هیئت محترم داوران آثار راه یافته شامل ۱۵ تک‌عکس در بخش آزاد، ۲۳ تک‌عکس در بخش ویژه، ۴ مجموعه‌عکس در بخش آزاد و ۶ مجموعه‌عکس در بخش ویژه است.
ضمن قدردانی از زحمات داوران گرامی و سپاس از تمامی شرکت کنندگان عزیز و عرض تبریک به نفرات برگزیده اسامی راه یافتگان یازدهمین نمایشگاه سالانۀ کانون عکس اصفهان در بخش‌های مختلف بنابر اعلام نظر نهایی داوران به شرح زیر اعلام می‌گردد؛

مجموعه عکس بخش آزاد :

فاطمه روحانی
علیرضا زاغیان
مهسا کافیان
رضا گازر

مجموعه عکس بخش ویژه :

فاطمه پیش خوان
علیرضا زاغیان
حسام سپهری
احمد رضا طاهری
مهدی علیزاده
امیر کریمی

تک عکس بخش آزاد :

زهرا اخوان صراف
صفورا اصغری
ملیحه امینی
اعظم حیدری
مریم دهقانی
فاطمه روحانی ۳
حسام سپهری ۳
احمد رضا طاهری
حامد عنایت
مهسا کافیان
رضا گازر

تک عکس بخش ویژه:

فراز آهنین
صفورا اصغری
فاطمه پیش خوان
علی پیشگاهی
فاطمه روحانی
علیرضا زاغیان
حسام سپهری ۵
محبوبه سیفی
احمد رضا طاهری ۳
هادی فتاحی
حمید رضا قربانی
مهسا کافیان ۲
محمد مشاوری ۲
مهرا مهندس نیا ۲
در پایان لازم به ذکر است تاریخ و مکان برگزاری نمایشگاه دوازدهمین سالانه کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان متعاقباً اعلام خواهد شد.
دبیر سالانه: وحید مومن زاده
کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان
@ISFHANPHOTCLUB