خوانش و بررسی عکس اعضا کانون عکس اصفهان

خوانش و بررسی عکس اعضا کانون عکس اصفهان

خوانش و بررسی عکس اعضا کانون عکس اصفهان 3508 4911 کانون عکس اصفهان
کانون عکس انجمن سینماى جوانان اصفهان برگزار مى کند؛
خوانش و بررسی عکس‌های‌ اعضاء کانون عکس اصفهان
با حضور سیامک تراکمه‌زاده
تاریخ برگزارى: یکشنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱
زمان برگزارى:ساعت ۱۷
محل برگزارى: میدان فیض، نگارستان امام خمینى (ره)
برای ثبت‌نام رایگان و ارسال عکس، لطفاً عدد ۱ را به شماره
۰۹۱۳۴۲۴۴۹۴۵
و یا به آیدی تلگرام
‏@isfphotoclub
ارسال نمایید.
‌‎ثبت نام در این برنامه الزامى مى باشد.
ورود برای عموم آزاد و رایگان می‌باشد.
‏www.isfpc.com