دوره جامع عکاسی

دوره جامع عکاسی

دوره جامع عکاسی 905 1280 کانون عکس اصفهان
انجمن سینمای جوانان ایران ـ دفتر اصفهان برگزار می کند:
دوره جامع عکاسی
( کاملترین وجامع ترین دوره عکاسی برای حرفه ای شدن )
پذیرش هنرجو از طریق آزمون و مصاحبه ( ۷ ماه آموزش در ۲۴۰ ساعت )
تاریخ آزمون ورودی ۲۷ مردادماه ۱۴۰۲
آدرس : اصفهان . خیابان توحید .مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان
شماره تماس : ۰۳۱۳۶۲۴۷۰۷۴