زانیار بلوری در سینما تک چه گفت؟

زانیار بلوری در سینما تک چه گفت؟

زانیار بلوری در سینما تک چه گفت؟ کانون عکس اصفهان

زانیار بلوری در سینما تک چه گفت؟

گروه تحریریه سایت کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان:جلسه‌ی چهارشنبه بیست و هفتم و بیست و هشتم اردبیهشت ماه کانون عکس اصفهان با حضور زانیار بلوری در سینما تک فرچیان برگزار گردید.زانیار بلوری از اساتید عکاسی دانشگاه تهران و هنر و انجمن سینمای جوان است و هم اکنون در آموزشگاه عکاسی حرفه‌ای سایت عکاسی به تدریس مشغول است.ترجمه‌ی کتاب ذهن و عکاسی، ویراستاری کتاب‌های متعدد عکاسی و انتشار بیش از ده‌ها مقاله، ترجمه و نقد، در مجلات حرفه هنرمند، عکسنامه، تندیس، شبکه‌ آفتاب و … حاصل فعالیت‌های اوست.

مباحثی که در این دو جلسه بیان شد، شامل موارد ذیل می‌باشد:

جلسه نخست: چیستی عکاسی و خوانش عکس

روز نخستِ کارگاه به پرسشِ “عکاسی چیست؟” و “چگونگی خوانش عکس‌ها” اختصاص دارد. بدون شک تفاوت کاربر معمولی دوربین با هنرمندی که از دوربین استفاده می‌کند، رسیدن به درکی درست از رسانه‌ی مورد استفاده و خوانش عمیق و همه جانبه‌ی عکس‌ها است؛ ضرورتی مهم و اجتناب‌ناپذیر برای هر عکاس – هنرمند.

جلسه دوم: کاربست ویژگی‌های عکاسانه در تولید عکس

روز دوم کارگاه به چگونگی دیدن و ثبت در فرایند عکاسی اختصاص دارد. تفاوت یک عکاس هنرمند با کاربر عادی دوربین، رسیدن به دستورالعملی عکاسانه در راه تولید عکس است. چگونگی انتخاب موضوع، قاب بندی، زاویه دید و … تکنیک‌ها و ویژگی‌هایی است که عکاس با کاربست درست آن‌ها می‌تواند در راه تولید اثری عکاسانه، به بهترین شکل عمل کند.بعد از اتمام جلسه، طبق روال همیشگی جلسات کانون عکس، از زانیار بلوری تقدیری شایسته به عمل آمد.